Aktualności

Nowe książki

W listopadzie zbiory biblioteki szkolnej powiększyły się o wiele nowych, ciekawych książek.

Nie są to lektury ani podręczniki!

Większość z nich to proponowane przez uczniów "książki marzeń"

 

Zapraszamy !

 

Lista nowości poniżej

 

 

Nowości biblioteczne listopad 2015

oprac. M. Tobiasz

Udana akcja krwiodawstwa w "SŁOWAKU"

23 listopada 2015 r. (poniedziałek) na terenie LO Nr III im. J. Słowackiego w godzinach od 9.00 do 13.00 w krwiobusie została przeprowadzona akcja Honorowego Oddawania Krwi. 
Dziękuję serdecznie Panu Dyrektorowi Robertowi Pielakowi, nauczycielom i uczniom LO Nr III oraz uczniom ZSEG za udział w zbiórce krwi.
Zebraliśmy przeszło 12 litrów krwi. To wielki sukces :)
Chętnych było, jak zawsze bardzo dużo. Niestety część osób ze względu na zbyt niskie ciśnienie lub podwyższone OB, nie została  dopuszczona do akcji.
Wszyscy byliście cudowni.
Mam nadzieję, że 23 lutego 2016 roku również będę mogła na Was liczyć. Będziemy zbierać krew dla Centrum Zdrowia Dziecka.
Luiza Pokrzywińska

Wizyta w Głównym Laboratorium Celnym

W środę 18 listopada 2015 r. uczniowie klasy IIIE2 pod opieką nauczycielki chemii p. Katarzyny Kieszek i nauczyciela biologii p. Piotra Piórkowskiego zwiedzali Centralne Laboratorium Celne Izby Celnej w Warszawie. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji Naczelnika Wydziału – nadkomisarza celnego Przemysława Sołtysa, który zapoznał młodzież z misją i zadaniami Służby Celnej oraz rolą laboratoriów celnych. W trakcie prezentacji Naczelnik Wydziału przedstawił również zakres badań przeprowadzanych w laboratorium na przykładzie m.in. wyrobów alkoholowych, chemikaliów, tworzyw sztucznych i artykułów z nich wykonanych, środków odurzających i psychotropowych, środków zastępczych (tzw. dopalaczy), metali, tekstyliów, produktów rolno-spożywczych. Szczególnie podkreślił on rolę laboratoriów celnych w zapobieganiu wprowadzania na rynek krajowy towarów „niebezpiecznych” m.in. zabawek i artykułów zawierających ftalany, odzież zawierającą formaldehyd, barwniki azowe, obuwie – fumaran dimetylu, biżuterię -  nikiel. Zwrócił on również szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z zażywania „dopalaczy”.

 

Następnie uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy i pod opieką nauczycieli i wyznaczonych funkcjonariuszy udali się na zwiedzanie laboratorium. W trakcie zwiedzania laboratorium młodzież nie tylko mogła zobaczyć urządzenia i aparaturę znajdujące się na wyposażeniu laboratorium, ale także zapoznała się z zasadami ich działania. Uczniom pokazano jak przeprowadza się m.in. destylację wina z zastosowaniem automatycznej destylarki a następnie określa się zawartość alkoholu etylowego w destylacie na gęstościomierzu oscylacyjnym, jak identyfikuje się substancje narkotyczne, dopalacze, określa skład próbek z zastosowaniem chromatografii gazowej, chromatografii cieczowej czy spektroskopii w podczerwieni lub Ramana czy ICP. W jednej z pracowni mogli oni również zobaczyć jak praktycznie wykonuje się miareczkowanie alkacymetryczne. Podczas zwiedzania młodzież została również odpytana ze znajomości szkła laboratoryjnego. Na koniec funkcjonariusze przygotowali małą niespodziankę w postaci pokazu ciekawych doświadczeń chemicznych, opartych m.in. na  reakcjach redoks, metodach alkacymetrycznych i kompleksometrycznych.

 

WRĘCZONO STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

Uroczystość odbyła się 18 listopada 2015 r. w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. 241 uczniów z Warszawy i powiatów okołowarszawskich otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów.

Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyły uzdolnionym uczniom Dorota Sokołowska Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Mieczysława Nowotniak Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.

Stypendium takie otrzymała również uczennica naszej szkoły Nina Jabłońska z klasy 3B. 

                                                                                                                                                                    Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015