Aktualności

Moskwa - sprawozdanie z wycieczki

17-23 września 2018 roku uczniowie naszej szkoły udali się z wizytą do Moskwy pod kierownictwem Pani Magdaleny Łuczak i Pani Luizy Pokrzywińskiej. 

W programie wycieczki znalazły się najbardziej znane zabytki rosyjskiej stolicy: Kreml: jego sobory: Archangielski, Zaśnięcia NMP, Zwiastowania; Wielki Pałac Kremlowski - siedziba  prezydenta Rosji, Orużejnaja Palata - zbrojownia i skarbiec kremlowski, Car-armata, Car-dzwon. Młodzież zobaczyła Plac Czerwony z Soborem Wasyla Błogosławionego, słynną galerią GUM, Myzeum Historyczym oraz Mauzoleum Lenina. Kolejne moskiewskie atrakcje to: galeria malarstwa Tretiakowska, ulica Arbat, ulica Twerska. Udaliśmy się także do Myzeum Michaiła Bułhakowa, zobaczyliśmy Łużniki, Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, odbyliśmy niezwykłą nocną podróż po znanym moskiewskim metrze. Pojechaliśmy do centrum prawosławia - Sergijew Posadu. Wróciliśmy z niepowtarzalnymi suwenirami, cudownymi  wrażeniami, niezwykłymi wspomnieniami, a wielu z nas zakochało się w Moskwie i Rosji. 
Zapraszamy na kolejną wyprawę na wschód w maju 2019. Będzie to miasto carów - Petersburg.

 

M.Ł.

GEOMORFOLOGICZNE WARSZTATY TERENOWE

W środę 10 października grupa uczniów z klas 3c i 3d wzięła udział w warsztatach terenowych, które poprowadził dr Piotr Szwarczewski, wykładowca z Katedry Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Po krótkim wykładzie na temat kształtowania się rzeźby w Kotlinie Warszawskiej w okresie plejstocenu i holocenu ruszyliśmy w teren, aby zobaczyć jak geomorfolodzy pozyskują wiedzę na temat geologicznych dziejów Ziemi w praktyce.

Za pomocą busoli geologicznej i terenowego lokalizatora GPS ustaliliśmy nasze położenie i kierunek marszu. Na parabolicznej wydmie obok naszej szkoły oraz nad rzeką Świder pobieraliśmy próbki skał za pomocą świdrów geologicznych różnego typu, badaliśmy ich pH, analizowaliśmy układ formy i charakter tworzących ją skał. Pan doktor zaprezentował nam również w jaki sposób wykorzystując świder Presslera można pobrać fragment z wnętrza pnia drzewa i oszacować dynamikę przyrostów rocznych. Taka metoda pozyskiwania danych wykorzystywana jest w dendrochronologii do analizy zmian klimatu w minionych epokach.

Warsztaty uświadomiły naszym uczniom jak wiele informacji o Ziemi możemy odczytać z nieświadomie mijanych na co dzień obiektów przyrodniczych, które nas otaczają.

Za naukowy entuzjazm i czas nam poświęcony serdecznie panu doktorowi dziękujemy :-)

U.K.

Galeria zdjęć

© Liceum Ogólnokształcące Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2018 facebook

EU e-Privacy Directive