Aktualności

Otrzęsiny klas pierwszych

12 października 2016r. na hali sportowej naszego liceum odbyły się otrzęsiny klas pierwszych.

Tegorocznymi organizatorami wedle tradycji byli zeszłoroczni zwycięzcy klasa 2B i przegrani 2E. W tym roku pierwszoklasiści rywalizowali w 6-ciu konkurencjach wymagających od nich sprytu, kreatywności, współpracy oraz sprawności fizycznej.

Uczniowie musieli przygotować teledyski oraz spontaniczne scenki, opróżnić pudełko chusteczek na czas, w dziesięcioosobowych drużynach przejść tor po gazetach, narysować portrety swoich wychowawczyń i odróżnić należące do nich torebki.

Wszyscy uczestnicy otrzęsin dali z siebie wszystko, jednak zwycięzcami okazali się uczniowie klasy 1D, a za rok będą po nich sprzątali uczniowie klasy 1C. W zorganizowanych otrzęsinach można było dostrzec przede wszystkim zdrową rywalizację oraz zabawę pierwszoklasistów.

Jako organizatorzy chcieliśmy podziękować za zaangażowanie wszystkim uczniom klas pierwszych za zabawę. Klasy 2B i 2E.

Galeria zdjęć

Święto KEN, czyli Dzień Nauczyciela

NIECH SIĘ ŚWIĘCI ŚWIĘTO KEN…

Z okazji święta KEN, czyli Dnia Nauczyciela w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów życzymy wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty zadowolenia z pracy z młodzieżą, sukcesów zawodowych, zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym. Zawód nauczyciela to zawód szczególny, bo wymagający pasji i zaangażowania. W dniu święta Komisji Edukacji Narodowej gratulujemy więc wybrania właśnie tej drogi zawodowej. Życzymy także, aby radość bycia nauczycielem towarzyszyła Państwu każdego dnia.

Takie życzenia skierowane do grona pedagogicznego wygłosili prowadzący uroczystość w dniu 13 października. Oprócz ciepłych słów obdarowano nauczycieli piosenką ,,Życzenia z całego serca” w wykonaniu Magdy Gdowskiej z kl. Ic oraz słodyczami. Było więc coś dla ciała i coś dla ducha. Ale to nie był koniec wizualnych i słuchowych przyjemności, bowiem głos zabrała pani wicedyrektor Zofia Winiarek i w imieniu dyrektora Roberta Pielaka wręczyła nagrody nauczycielom. Otrzymali je: Ewa Bednarska- Piętka, Jolanta Wakulińska, Jarosław Hertig, Krzysztof Kazun, Witold Werner i Piotr Majewski. Poinformowała także, że nagrody starosty zostały przyznane: dyr. Robertowi Pielakowi, Barbarze Laskus, Agnieszce Placzke, Renacie Raczyńskiej, Dorocie Kuśmirek i Iwonie Woźnicy.

Wisienką na torcie była następna część uroczystości. Oto uczniowie z kl. IIA ( przy współudziale koleżanek z kl. IC, IE2, IID, IIIC, III E) zaprezentowali – przygotowane pod opieką pań polonistek, czyli Ewy Bednarskiej – Piętki i Jolanty Wakulińskiej - przedstawienie ,,Śpiewogra dziadowska dla nauczycieli i uczniów”, będące żartobliwą trawestacją ,,Dziadów” cz. II A. Mickiewicza wykorzystującą parafrazę piosenek z kabaretu Olgi Lipińskiej oraz Kabaretu Starszych Panów. Guślarz wzywał dusze i wygłaszał zaklęcia, Chór dramatycznie powtarzał: ,,Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie”, a uczniowskie duszyczki śpiewały i recytowały teksty o szkole. Ogromny aplauz wzbudziły piosenki śpiewane przez Natalię Olszankę, Kingę Rewer, Kingę Garlińską, Kasię Szwarczewską, Angelikę Żelazo i Anetę Popławską ( często a cappella) na melodię utworów z Kabaretu Olgi Lipińskiej i Kabaretu Starszych Panów. Chapeau bas! I tak zamiast ,,addio, pomidory” zebrani usłyszeli: ,,addio, moja szkoło’, zamiast ,,Kaziu, zakochaj się” - ,,Kaziu, Ty poucz się”, a ,,Gdybym był bogaczem” zamieniono na ,,Gdybym był prymusem”. Natomiast recytatorki ( Marta Radzik, Angelika Truszkowska i Klaudia Baran) narzekały na przymus zmiany obuwia w szkole, reformy oświatowe ( ,,Miało być wesoło, a tu błędne koło”) oraz zbliżającą się maturę. Dowcip słowny, piękne głosy śpiewających i recytatorek sprawiły przyjemność zebranym w sali gimnastycznej nauczycielom i uczniom.

Za oprawę plastyczną odpowiadał Maciej Pietruszczak, a konferansjerkę prowadzili: Kinga Garlińska z kl. IIIC i Jakub Nowak z kl. IIa. Dziękuję wszystkim aktorom za zaangażowanie i piękny występ.

Jolanta Wakulińska

OBSADA SPEKTAKLU:

oprawa muzyczna - Dominik Kawka, Katarzyna Piętka, Magdalena Gdowska

Guślarz – Julia Michałowska

Duszyczki: Klaudia Baran, Kinga Garlińska, Aneta Popławska, Natalia Olszanka, Kinga Rewer, Angelika Żelazo, Angelika Truszkowska, Marta Radzik

Dziad i Baba – Grzegorz Dubiński i Patrycja Ziemka

Chór – Agata Więsik, Małgorzata Skorupska, Alicja Bondara, Michał Kowalski, Aleksander Biernat, Jakub Nowak, Norbert Grzechnik, Hubert Dowgiłłowicz

Ślubowanie klas I

ŚLUBOWANIE KLAS I

13 października był szczególnym dniem dla uczniów klas pierwszych, ponieważ zostali oficjalnie przyjęci w poczet społeczności LO NR III im. J. Słowackiego. Zgodnie z tradycją szkoły odbyło się więc - w obecności pocztu sztandarowego - ślubowanie klas pierwszych; ceremonię poprowadził pan Arkadiusz Woźniak. Oto tekst ślubowania:

Ślubuję:

- Pilnie i systematycznie zdobywać wiedzę, przygotowując się do czynnego uczestnictwa    

w życiu społecznym i zawodowym  

- Swoją postawą umacniać dobre imię szkoły

- Szanować tych, którzy pracują nad kształtowaniem naszych umysłów i charakterów

- Poznawać, propagować i dbać o piękno ziemi ojczystej

- Godnie reprezentować kraj na niwie europejskiej

Po ceremonii konferansjer Kuba Nowak powiedział: Drodzy pierwszoklasiści, możecie z dumą głosić wszem i wobec, że nosicie zaszczytne miano uczniów znanego już nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ,,Słowaka”.

Po ślubowaniu nastąpiło jeszcze uroczyste przekazanie sztandaru i zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego. Chorążowie i asysta złożyli następujące przyrzeczenie:

Przyrzekam godnie wypełniać obowiązki chorążego i asysty sztandaru Liceum Ogólnokształcącego Nr III imienia Juliusza Słowackiego.

W naszym liceum dba się w szczególny sposób o kultywowanie ceremoniału szkolnego i uroczystą oprawę każdej uroczystości, na którą składa się zawsze: obecność pocztu sztandarowego, hymn państwowy, hymn Europejskiej Rodziny Szkół im. J. Słowackiego ( należymy do niej od 8 lat) oraz galowy strój uczniów.

Jolanta Wakulińska

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH MATURZYSTÓW ROZDANE

Matury już dawno za nami. Mimo to władze powiatu otwockiego nie zapomniały o wybitnych absolwentach. Po kilkuletniej przerwie rada powiatu postanowiła znów nagradzać uczniów szkół średnich, którzy najlepiej zdali egzaminy maturalne i zawodowe.

Najlepsi maturzyści, którzy kończyli szkoły prowadzone przez powiat otwocki otrzymali nagrody. Miała być nagroda dla najlepszych z najlepszych a decyzją radnych pozostała dla najlepszych w danej szkole. Wręczenie dyplomów odbyło się na sesji rady powiatu otwockiego 20 października br.

Wśród wszystkich szkół powiatu otwockiego maturzyści naszego liceum wykazali się najwyższą zdawalnością (100%).

Aż 27 uczniów z naszej szkoły uzyskało ponad 80% średni wynik ze wszystkich zdawanych pisemnie przedmiotów maturalnych. Takie osiągnięcia nie mogły nie zostać niedocenione.

Nagrodę za najwyższe wyniki matury otrzymali z naszej szkoły:

Piotr Dąbrowski - uczeń klasy 3B

Nina Jabłońska - uczennica klasy 3B

Katarzyna Witan - uczennica klasy 3B

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE

 

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015