Aktualności

Harmonogram egzaminów poprawkowych 2016

Harmonogram egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w sierpniu 2016 r. dla uczniów, którzy otrzymali negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

załącznik

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 został przesunięty termin potwierdzenia przez kandydatów woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca br. na 29 lipca br. do godz. 12.00.

 

W związku z powyższym, przesunięciu uległy pozostałe terminy, w tym terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany te dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży.

UWAGA

W czasie wakacji sekretariat szkoły czynny od godziny 8:00 do godziny 14:00

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

 

 

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015