Aktualności

SREBRNA TARCZA DLA SŁOWAKA

 tarcza2017

Dzisiaj, tj. 10 stycznia 2017 r., Wydawnictwo Edukacyjne PERSPEKTYWY ogłosiło wyniki rankingu na najlepsze szkoły ponadgimnazjalne w Polsce. To już dziewiętnasta edycja Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, który cieszy się dużym zainteresowaniem, a na jego wyniki czekają dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice około 2200 ocenianych liceów, a także przyszli uczniowie i ich rodzice. Dlaczego? Zapewne dlatego, iż dobra szkoła otwiera cały świat.

Z ogromną satysfakcją odnotowujemy obecność naszego Liceum wśród najlepszych liceów w Polsce. Podobnie jak w poprzednich trzech latach „SŁOWAK” zdobył srebrną tarczę i uzyskał zaszczytny tytuł SREBRNA SZKOŁA.

Nasze osiągnięcia w edycji 2017:

165 miejsce w głównym rankingu ogólnopolskim wśród 500 najlepszych liceów,

156 miejsce w ogólnopolskim rankingu maturalnym

41 miejsce w rankingu mazowieckim wśród 150 ocenianych liceów.

Szczegóły dotyczące rankingu dostępne są www.perspektywy.pl

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku jest wśród 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017"

.

Komunikat

Starostwo Powiatowe w Otwocku w dniu 27 lipca 2017 r. wyraziło zgodę na utworzenie dodatkowej klasy w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. Juliusza Słowackiego. Klasa F złożona będzie z dwóch grup:

 

medycznej z rozszerzeniem przedmiotów: biologia, chemia, język angielski i

- politechnicznej z rozszerzeniem przedmiotów: matematyka, fizyka, język angielski.

 

Aktualne listy przyjętych do poszczególnych klas zostały wywieszone w gablocie przed budynkiem szkoły.

 

Komisja Rekrutacyjna

Liceum Ogólnokształcącego Nr III

im. Juliusza Słowackiego w Otwocku

Rekrutacja - przyjmowanie oryginałów dokumentów

Deklaracja do pobrania  religia/etyka

Oryginały dokumentów

wymagane w procesie rekrutacji

(świadectwo ukończenia , wyniki egzaminu gimnazjalnego, karta zdrowia, 3 zdjęcia)

przyjmujemy w dniach

od 06.07.2017 do 13.07.2017 w godz. 900-1600

14.07.2017 w godz. 900-1200

(z wyłączeniem soboty 08.07.2017)

© Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego w Otwocku 2010-2015